صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  نقشه سایت
15:18 - يكشنبه 28 مرداد 1397
 

خرید سهام صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به استناد ماده 100 قانون برنامه سوم (ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه9) و بر اساس مجوز کارگاه مربوطه، با هدف ارائه خدمات مالی تسهیل شده به فناوران و حمایت از شرکت های دانش بنیان با سهامداری 49 درصدی بخش دولتی (پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) و 51 درصدی بخش خصوصی در سال 1389 تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.
خدمات قابل ارائه این صندوق شامل: 1- صدور انواع ضمانت نامه ها 2- دریافت ضمانت نامه های بانکی برای متقاضیان 3- ارائه تسهیلات مورد نیاز 4- کارگزاری منابع 5- ارزیابی و ارزش گذاری طرح ها 6- مشاوره و مهندسی مالی طرح ها، می باشد.
با توجه به عملکرد قابل قبول صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران از زمان تاسیس تا کنون و همچنین ابراز تمایل هیات مدیره صندوق مبنی بر واگزاری تعدادی از سهام به این موسسه، موسسه توسعه فناوری نخبگان با خرید 4 درصد از سهام صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در زمره سهامداران قرار گرفت .

 
 

Copyright © 2012 www.mtfn.ir! All rights reserved.
Design by: Avanegar