صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  نقشه سایت
18:34 - چهارشنبه 26 دي 1397
 

چیزی راکه نمیتوانی بهتر از آن را جایگزین سازی از بین نبر. اجازه ندهیم کار هایی که نمیتوانیم انجام دهیم ما را از کارهایی که میتوانیم انجام بدهیم بازدارد.


 
 

Copyright © 2012 www.mtfn.ir! All rights reserved.
Design by: Avanegar