صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  نقشه سایت
03:10 - شنبه 3 فروردين 1398
 

خاموش بودن نصف حکمت است، تعقیب نکردن دیگران نصف آرامش است، مداخله نکردن در کار دیگران نصف ادب است.

 
 

Copyright © 2012 www.mtfn.ir! All rights reserved.
Design by: Avanegar