صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  نقشه سایت
02:54 - شنبه 3 فروردين 1398
 

منشاء سرمایه گذاری خطرپذیر

مبدأ واژه سرمایه‌گذار مخاطره پذیر فردی به نام جین وایتر بوده است که در سال ۱۹۳۹ برای اولین بار این واژه را در همایش عمومی انجمن بانکداران آمریکایی بکار برده است.
در ابتدای شکل گرفتن سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر غالباً این سرمایه‌گذاری توسط افراد ثروتمند صورت می‌گرفت. این افراد غالبا صاحبان شغل‌های پر درآمدی بودند که در کنار آن به این گونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز می‌پرداختند. امروزه به این افراد فرشگان کسب و کار گفته می‌شود. اما با مدرن شدن سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، این روش سرمایه‌گذاری خود به کسب و کاری مستقل تبدیل شد و شرکت‌های تخصصی در این زمینه بوجود آمدند. این شرکتها، فعالیتشان همان فعالیت سرمایه‌گذاران مخاطره پذیر است که کمبود کانال‌های سنّتی تأمین مالی را پوشش می‌دهند و منابع مالی کافی را برای سرمایه‌گذاری پرخطر و بلند مدت در تکنولوژی‌های نوین فراهم می‌آورند. اما در شریان‌های مختلف این صنعت به صورت علمی و تخصصی حضور پیدا می‌کنند.

 
 

Copyright © 2012 www.mtfn.ir! All rights reserved.
Design by: Avanegar