صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  نقشه سایت
07:37 - دوشنبه 4 تير 1397
 
مشارکت حقوقی

 

منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از "سرمايه" شركت‏هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‏هاي سهامي موجودجهت اجرای طرح ها.

موسسه، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف توليدي و خدماتي صنایع محصولات پیشرفته، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركت‏هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي‏شوند ، تأمين نمايند.

موسسه قبل از مشاركت، وضعيت شركت‏هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي، بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي، حتی الامکان، حاكي از پيش‏بيني عدم زيان‏دهي مشاركت باشد.

حداقل نسبت سرمايه شركت‏هايي كه موسسه در آنها مشاركت مي‏نمايند، به كل منابع مالي اين قبيل طرح ها یا شركت‏ها، در بدو مشاركت، توسط موسسه تعيين خواهد شد.

موسسه مي‏توانند سهام خود را در شركت‏ها به فروش برسانند، که اولویت خرید با صاحبان طرح خواهد بود.

موسسه در شرکت های جدید با تعیین عضو هیات مدیره و در صورت لزوم مدیرعامل یا مدیران میانی دیگر بر اجرا و مدیریت طرح از لحاظ مالی و بازرگانی، نظارت خواهد داشت.

جهت ایجاد شرکت جدید یا در صورتيکه طرح قبلا به­صورت شرکت به ثبت رسيده باشد، مراحل ذیل را طی خواهد نمود:

 1. تهيه اظهارنامه؛
 2. تهيه صورتجلسه هيأت موسس؛
 3. تهيه و تصويب اساسنامه؛
 4.  تعيين اعضاي هيأت مديره و دارندگان حق امضاء؛
 5. امضاء قرارداد مشارکت؛
 6. افتتاح حساب بانکي شرکت در شرف تأسيس؛
 7. تعيين نام شرکت و انجام مراحل ثبت؛

در صورتيکه طرح قبلا بصورت شرکت به ثبت رسيده باشد ورود موسسه به شرکت ثبت شده (on going) با انجام مراحل زیر خواهد بود:

 •  تعيين اعضاي هيأت مديره و بازرسين جديد؛
 •  تنظيم اساسنامه جديد؛
 •  تغيير کارت نمونه امضاء حساب بانکي؛
 •  مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت تغييرات؛

 
 

Copyright © 2012 www.mtfn.ir! All rights reserved.
Design by: Avanegar